Дошкільна освіта


Illustration

Базуючись на отриманні необхідних знань, особистісному, соціальному та емоційному благополуччі дитини, дошкільна освіта в AISU – цілісний підхід до виховання дітей, їх гармонійних стосунків з людьми та навколишнім світом.

 • Отримання знань базового компоненту дошкільної освіти

 • Навчання з носіями мови

 • Отримання знань за додатковими програмами, авторськими розробками та методиками, індивідуальними стратегіями розвитку маленької-дорослої особистості

 • http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

  Залучення до проведення занять педагогів початкової та середньої освітньої ланки

Illustration
 • Розвиток творчих індивідуальних здібностей дитини (театр, музика, живопис, LEGO, шахи)

 • Психологічний та логопедичний супровід

 • Фізичне виховання (плавання, гімнастика, джіу джитсу, танці)

 • Духовний розвиток дитини (відвідування театрів, тематичні табори, організація виставок)

Illustration
 • Формування особистості дитини на засадах загальнолюдських цінностей, народних традицій і сімейних устоїв

 • Формування і розвиток лідерських якостей на основі самовираження, вміння формулювати свої гіпотези та ідеї, виражати себе в різних видах діяльності

 • Використання всієї інфраструктури школи (бібліотека, басейн, спортивні майданчики, спортивні та танцювальні зали)